شهرداری زابل برای کوتاه کردن چمن ها بعد از تفکر بسیار به جمع بندی متفاوت رسید.   به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید شیوه سنتی مدرن به کمک عملکرد ضعیف شهرداری در حوزه فضای سبز آمده است که می توان از آن به عنوان ابداع شیوه ای جدید یادآور […]

شهرداری زابل برای کوتاه کردن چمن ها بعد از تفکر بسیار به جمع بندی متفاوت رسید.

 

به گزارش گـنــدم خـبــر از زابل، همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید شیوه سنتی مدرن به کمک عملکرد ضعیف شهرداری در حوزه فضای سبز آمده است که می توان از آن به عنوان ابداع شیوه ای جدید یادآور شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه