گـنــدم خـبــر: کاریکاتور حکایت استاندار و جناب کلنگ تقدیم می گردد به حضور گرم شما همراهان گرامی.   برداشت آزاد  

گـنــدم خـبــر: کاریکاتور حکایت استاندار و جناب کلنگ تقدیم می گردد به حضور گرم شما همراهان گرامی.

 

برداشت آزاد

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه