گـنــدم خـبــر: برای بیان مشکلات و معضلات استان سیستان و بلوچستان با زبان طنز، کاریکاتوریست جوان کار خویش را آغاز کرد.   گفتنی است این کاریکاتورها بدون هیچ گونه توضیح و مقدمه ای در رسانه گندم خبر منتشر خواهند شد و برداشت از آن آزاد است.

گـنــدم خـبــر: برای بیان مشکلات و معضلات استان سیستان و بلوچستان با زبان طنز، کاریکاتوریست جوان کار خویش را آغاز کرد.

 

گفتنی است این کاریکاتورها بدون هیچ گونه توضیح و مقدمه ای در رسانه گندم خبر منتشر خواهند شد و برداشت از آن آزاد است.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه