برادران نیروی انتظامی شهرستان زابل در کنار تامین امنیت شهروندان در یک اقدام خودجوش جهت سرسبزی در خیابان باقری این شهرستان اقدام به کاشت درخت کردند.     به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، درختکاری در خیابان باقری با حضور فرمانده انتظامی زابل جناب سرهنگ نجابت بصورت اجرای شبکه آبیاری قطره ای روز گذشته انجام […]

برادران نیروی انتظامی شهرستان زابل در کنار تامین امنیت شهروندان در یک اقدام خودجوش جهت سرسبزی در خیابان باقری این شهرستان اقدام به کاشت درخت کردند.

 

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر  از زابل، درختکاری در خیابان باقری با حضور فرمانده انتظامی زابل جناب سرهنگ نجابت بصورت اجرای شبکه آبیاری قطره ای روز گذشته انجام شد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه