عموم مردم سیستان و بلوچستان جهت همکاری با نیروهای انتظامی از استفاده شیشه دودی اجتناب کنند.   به گزارش گــنـــدم خــبـــر : با توجه به اینکه سارقان و آدم ربایان بخش عمده ای از سرقت ها و آدم ربایی های خود را با استفاده از خودروهای شیشه دودی مرتکب می شوند، لذا از عموم شهروندان […]

عموم مردم سیستان و بلوچستان جهت همکاری با نیروهای انتظامی از استفاده شیشه دودی اجتناب کنند.

 

به گزارش گــنـــدم خــبـــر : با توجه به اینکه سارقان و آدم ربایان بخش عمده ای از سرقت ها و آدم ربایی های خود را با استفاده از خودروهای شیشه دودی مرتکب می شوند، لذا از عموم شهروندان و هم استانی ها و همچنین همراهان رسانه گندم خبر درخواست می شود جهت همکاری با نیروهای انتظامی از دودی کردن شیشه های خودروی خویش اجتناب کنند.

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه