دیوار نویسی

بارهاست که معضل آلودگی بصری حاصل از دیوارنویسی های تبلیغی که در سراسر شهرستان زابل دیده می شود گوش زد می نماییم.

گندم خبر, آشنا نبودن به فضای تبلیغات مدرن و گوش زد کردن دیوار نویسی ها در این مدت حتی باعث نشد ذره ای تغییر و یا پیگیری از سوی متولیان امر را شاهد باشیم .

 

دیوار نویسی های سطح شهر به اندازه ای گسترش یافته است که صدای اداره اوقاف زابل را نیز در آورده است.

 

ریاست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان زابل طی نامه ای به ریاست اتحادیه درودگران، شیشه بران و رنگ فروشان این شهرستان خواهان پیگیری و رفع این مشکل شده است.

دیوار نویسی

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه