گندمــ پرس : به نقل از عصر هامون در این مراسم که به منظور دستار گذاری و پایان تحصیلات حوزوی طلاب علوم دینی اهل سنت با عنوان ‘ختم صحیح بخاری’ برگزار شد، 140طلبه برادر به درجه مولوی و 117طلبه خواهر به درجه فاضله نایل آمدند و از 40حافظ قرآن کریم تجلیل شد.       […]

گندمــ پرس : به نقل از عصر هامون در این مراسم که به منظور دستار گذاری و پایان تحصیلات حوزوی طلاب علوم دینی اهل سنت با عنوان ‘ختم صحیح بخاری’ برگزار شد، 140طلبه برادر به درجه مولوی و 117طلبه خواهر به درجه فاضله نایل آمدند و از 40حافظ قرآن کریم تجلیل شد.
 
 
 
 
 

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه