آرشیو روز: خرداد ۱۲, ۱۳۹۸

احمد قنبری در صفحه شخصی خود خطاب به رئیس فعلی دانشگاه زابل نوشت: " آقای دکتر بهلولی استعفا دهید. "