آرشیو روز: خرداد ۲۳, ۱۳۹۷

مامورین اداره آب و فاضلاب زابل براساس گزارش های ارسالی مردم در دمای ۵۲ درجه زابل ساعت یک ظهر با در دست داشتن کارتخوان در پی نقد ...