آرشیو روز: خرداد ۲۲, ۱۳۹۷

بیش از هشت هزار قطعه مرغ گوشتی در تنها واحد مرغداری شهرستان هیرمند بر اثر بی آبی و بی برقی تلف شد.

ستواندوم اکبر معصومی نژاد

مرزبان اراکی در مرز میرجاوه بر اثر درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید.