آرشیو روز: خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

یکی از شهروندان به جوابیه دانشگاه علوم پزشکی زابل واکنش نشان و گفت: مگر بخش اطفال که در عمق آن خرابه ها فعال است بخش محسوب ...