آرشیو روز: خرداد ۱۸, ۱۳۹۷
نماینده

پرستو صالحی با انتشار ویدئویی از خود استاندار, فرماندار و نمایندگان سیستان را خطاب قرار داد و به نمایندگان سیستان گفت: آقایان ....

گندم خبر, همين كه رمضان آمد خوانديم كه در رحمت خدا باز است و امان از آن روزي كه اين در بسته و دست و پای شيطان باز شود.