آرشیو روز: خرداد ۲, ۱۳۹۷
هواپیما

پس از دقایقی در پاسخ کنترل پرواز ایران، مبنی بر اینکه آیا کسی به گروگان گرفته شده یا نه، خلبان اعلام کرد که خدمه موفق شده‌اند شخص مورد نظر را در توالت زندانی کنند.

پرویز زورقی

به گزارش گندم خبر, تصویری از ستوانیکم پرویز زورقی که روز گذشته در شهرستان زاهدان آسمانی شد.