آرشیو روز: اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۷
شهید محمد اصغریان

سروان محمد اصغریان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان خاش را در تصویر زیر مشاهده می کنید که توسط سوداگران مرگ به شهادت رسید و پیکر مطهرش سوزانده شد.

با حضور ماموران و انجام اقدامات تخصصی مشخص شد که این فرد به دلیل درگیری با یکی از دوستانش به قتل رسیده ....

عدم واریز سرانه به مدارس منتج به این شده که خانواده ها نسبت به مدارس و مدیرانشان بی اعتماد شوند و فکر کنند مدارس برای پول آن ها جیب های بزرگ دوخته اند!