آرشیو روز: اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷
فوری

گندم خبر, زن جوان خواستگار سابق خود را وارد خانه خود در زاهدان کرد تا با کمک او سناریوی مرگ دلخراش همسرش را رقم زند.

چگونه میشود که فردی به این نقطه میرسد نقطه ای که حتی رهبری عزیز نیز تا کنون به آن نرسیده است!!! هر مسئولی در هر جایگاهی ....