شهرگندمــــ : خشکسالی و طوفانها امان مردم را بریده است , بسیاری که توان رفتن داشته اند و امیدی برای زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان نیز در دیگر شهرها دارند کوچ کرده اند , اما برخی مانده اند و برای آبادانی سیستان تلاش میکنند تا شاید بالاخره این همه درد و رنج به پایان […]

شهرگندمــــ : خشکسالی و طوفانها امان مردم را بریده است , بسیاری که توان رفتن داشته اند و امیدی برای زندگی بهتر برای خود و فرزندانشان نیز در دیگر شهرها دارند کوچ کرده اند , اما برخی مانده اند و برای آبادانی سیستان تلاش میکنند تا شاید بالاخره این همه درد و رنج به پایان برسد , این روزها که فصل کاشت گندم نیز میباشد , آب چاه نیمه ها در انهار جاری شده است و جانی دوباره به مردم و زمینهای کشاورزی بخشیده است.

 

 

PicsArt_1415105457481

PicsArt_1415104325621

PicsArt_1415106146812

به اشتراک بگذارید :

مطلب قبل و بعد
مطالب مشابه