آرشیو روز: مرداد ۳, ۱۳۹۸

یکی از همراهان بیمار از اتفاقی عجیب در یکی از بیمارستان های دولتی سطح شهرستان زاهدان اطلاع داد.