آرشیو روز: خرداد ۲۲, ۱۳۹۸
تغییر مدیران

تغییرات گسترده فرمانداران و تعدادی از مدیران در برخی از دستگاههای دولتی در استان سیستان و بلوچستان مدتی است آغاز شده است.