آرشیو ماه: اردیبهشت ۱۳۹۸

نشست خبری جمعی از اصحاب رسانه حوزه سیستان با دادستان عمومی و انقلاب و فرماندهی نیروی انتظامی زابل صبح روز گذشته در مرکز ستاد فرماندهی زابل برگزار شد.

مدیر راهداری , حمل و نقل جاده ای زابل از پایان ماموریت پل فلزی و قدیمی نهرآب (نورو) تا یک ماه آینده خبر داد.

گندم خبر, این روزها اگر پای درد دل ماشین داران در شهر زابل بنشینیم همه بطور مشترک یکی از ایرادات اساسی و گریبانگیر وسیله نقلیه خویش را خرابی متعدد جلوبندی ماشین عنوان کرده و علت را خرابی خیابان های زابل بازگو می کنند.