آرشیو روز: دی ۲۵, ۱۳۹۷

تعدادی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل با ارسال پیامی به مطلب گندم خبر با بیان حقایق تلخی دیگر از اوضاع نابسامان این دانشگاه واکنش نشان دادند.