آرشیو روز: دی ۱۶, ۱۳۹۷

عزل و نصب های شتاب زده مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان راهی برای لاپوشانی ضعف مدیریت و بقا در منصب است.