آرشیو روز: دی ۱۳, ۱۳۹۷

آیین رونمایی از میدان دانشمند نخبه و علمی کشور زنده یاد دکتر عباسعلی نورا در زابل برگزار شد.