آرشیو روز: دی ۵, ۱۳۹۷

یکی از مخاطبان گندم خبر از به خطر افتادن جان نوزادان بیمار در بیمارستان امیرالمومنین (ع) زابل خبر داد.