آرشیو روز: آذر ۱۴, ۱۳۹۷

مراسم تقدیر از ناحیه بسیج دانشجویی استان به عنوان مجموعه فعال در حوزه فضای مجازی از سوی سازمان فضای مجازی سراج صورت گرفت.