آرشیو روز: آذر ۱۳, ۱۳۹۷

بعد از تصدی فرماندار جدید، مدتی است که سیستان دچار بحران برای تامین گاز شده است و در این بین نمایندکان مردم تنها حرف می زنند.