آرشیو روز: مهر ۱۵, ۱۳۹۷

در خبرها آمده بود مدارس شهرستان کرمان بعلت خیزش گردوخاک تعطیل شده است و این در حالی است که فرزندان سیستان با آلایندگی ۱۹ برابر حد بحران در ...