آرشیو روز: مهر ۵, ۱۳۹۷

وضعیت پاسخگویی اپراتورهای اورژانس شهرستان زابل در نیمه های شب نگران کننده است و بعضا با چند بار تماس گرفتن و خبر از حال بد مریض دادن باز هم نیرو جهت کمک به شهروندان ارسال نمی کنند.