آرشیو ماه: اردیبهشت ۱۳۹۷
گمشده

عملیات جستجوی مردم محلی و امدادگران برای پیدا کردن دختر بچه گمشده در جنوب سیستان و بلوچستان از روز گذشته آغاز شده است.

تیرهای برق طرح آبیاری

یکی از شهروندان در درد دل ارسالی از اداره برق شهرستان زابل که بدون هماهنگی و مشورت شورا و دهیار شبانه تیر برق های فشار قوی را از وسط زمین های کشاورزی ...