آرشیو روز: خرداد ۲۶, ۱۳۹۷
دستگیری

دو روز قبل بود که خبر کشته شدن زنی با ضربه چاقو در یکی از روستاهای سیستان برسر زبان ها افتاد.خبری که همچون گذشته همراه با شایعات فراوان بود.