آرشیو روز: خرداد ۱۵, ۱۳۹۷

یکی از مخاطبین از قطعی آب در روستاهای طاووس (بامدی) و یارمحمد علم از بخش مرکزی شهرستان هیرمند خبر داد .

سردرگمی در دانشگاه علوم پزشکی زابل باعث شده است بخش داخلی اورژانس تعطیل گردد و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد بوجود بیاید.