آرشیو روز: خرداد ۶, ۱۳۹۷

خیلی از مسئولان دولتی و حتی حکومتی فقط در حد همان فضای مجازی قبول زحمت نمودند که باز هم جای بسی قدردانی دارد چون حداقل فعالیتی از خود نشان دادند.