آرشیو ماه: فروردین ۱۳۹۷
روز پاسدار گرامی باد

مجموعه گندم خبر با گرامیداشت این اعیاد خجسته ، روز پاسدار و جانباز را به همه برادران پاسدار و جانباز گرانقدر به ویژه بسیجیان و پرسنل زحمتکش مجموعه سپاه استان سیستان و بلوچستان....