آرشیو روز: فروردین ۲۷, ۱۳۹۷
مصطفی پورگلوی

برخیز برادر که فرصت مجالی درنگ نیست قافیه عوض شده نشانی ز توپ و تفنگ نیست

فوری

روز گذشته بود که تمام رسانه ها خبراز انتصاب سرپرست جدید برای یکی از مراکز علمی مهم استان دادند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر هادی میرزایی را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی، درمانی زابل منصوب کرد.