آرشیو روز: فروردین ۲۶, ۱۳۹۷

قطع جریان انتقال آب چاه نیمه به زاهدان بر اثر گردباد شدید در سه راهی دشتک که به گفته مدیرعامل آبفا استان باعث سقوط 30 عدد از تیرهای انتقال برق شد کام مردم زاهدان را تلخ کرد.

آژیر خطر

قطع آب رودخانه هیرمند در سال جدید خبر از روزهای سخت و نفس گیر برای مردمان سرزمین رستم و شاهنامه می دهد.