آرشیو روز: فروردین ۲۴, ۱۳۹۷

تصویر ارسالی توسط شهروند خبرنگار از زابل نشان می دهد در روز تعطیل از خودرو دولتی برای حمل اسباب و وسایل شخصی استفاده شده است .