آرشیو روز: فروردین ۲۳, ۱۳۹۷

این روزها اوج گیری نرخ ارز، بواسطه در حاشیه بودن دو تصویر همزمان از واقعیت اقتصاد کشور می بینم.