آرشیو روز: فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

یکی از مخاطبان رسانه مردمی گندم خبر کلیپی از رقص و پای کوبی مردم در مجتمع تفریحی تحقیقاتی بقیه الله العظم دانشگاه زابل ارسال نموده است.

سیستان سرزمینی با سبقه تاریخی و پر از موفقیت و درخشان سالهاست که با قهر طبیعت و در سایه آن با فراموشی پایتخت نشین ها مواجه گردیده است.