آرشیو روز: فروردین ۱۳, ۱۳۹۷

جسد نوجوان غرق شده در آبهای چاه نیمه با تلاش نیروهای غواصی شهرستان زابل و زهک دقایقی قبل پیدا شد.

به دنبال گزارش واصله چند مورد سگ گزیدگی در مناطق حاشه شهر زاهدان معاون بهداشتی دانشگاه بر مراقبت از کودکان و سالمندان به منظور پیشگیری از حمله سگهای ولگرد تاکید کرد .

فوری

نوجوان ۱۲ ساله ساعتی قبل در آبهای چاه نیمه سوم همزمان با روز طبیعت غرق شد.