آرشیو روز: فروردین ۱۱, ۱۳۹۷
علی بارانی

طبیعی است در این برهه خاص زمانی که خبر رسمی فیلتر شدن تلگرام اعلام شده، واکنش های مختلف و متنوعی را شاهد هستیم و هر کدام از ما به نوعی در خصوص این اتفاق نظرات شخصی خود را ارائه میدهیم.