آرشیو روز: فروردین ۱۰, ۱۳۹۷

دیروز و امروز دمای هوای زابل به 41 درجه سلسیوس رسید و گرمترین روز دهه نخست فروردین در 55 سال اخیر را شکست.