آرشیو روز: فروردین ۹, ۱۳۹۷
احمد فدایی مخترع سیستانی

احمد فدایی از تنگه احد ایران اسلامی با ثبت ۲۳ اختراع در صفحه اینستاگرام خود خبر از حضور در مسابقات اختراعات كاليفرنيا آمريكا در صورت حمایت مدیران داد.

مجرمان سایبری

جانشین انتظامي شهرستان زابل گفت: با توجه به تعطیلات نوروز و حجم بالای استفاده از خدمات بانکی به خصوص از طریق عابر بانک ها توسط مسافران و گردشگران، تقاضاي كارت به كارت از طرف افراد ناشناس ممکن است از شگردهاي مجرمان سايبري باشد.