آرشیو روز: فروردین ۸, ۱۳۹۷
وظیفه.شناش

تصویری از حواشی نوروز و مامور وظیفه شناس در زاهدان ارسالی شهروندان امروز توجه ما را جلب خویش نمود.

با عبور از صفحات اینستاگرام برخی مدیران و اعضای شورای شهر به یک اشتباه محض از یک معلم که عضوی از شورای اسلامی شهر زابل می باشد برخورد کردیم.

افراد محلی منطقه معتقدند آبی که در خاک افغانستان با این شرایط جمع شده است بیشتر از آبی ست که در خاک ایران جاری گردیده است.