آرشیو روز: اسفند ۱۸, ۱۳۹۶
دکتر احمد علی کیخا نماینده سیستان

یکی از جوانان ولایت مدار سیستانی در پی انتشار فایل صوتی یکی از نمایندگان سیستان در فضای مجازی از خود واکنش نشان داد: