آرشیو روز: اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

در هیاهوی پایان سال ۹۶ و تعجب مردم به شق الغمر کردن شهرداری زابل و کاشت گل و گیاه در میادین و فعال شدن شهردار ناتوان, شاهد بی قانونی در شب تاریک بودیم.