آرشیو روز: اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

گندم خبر, مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بعد از درج خبر گرفتن پول برای پیک نوروزی در برخی مدارس زابل!/وزیر: پیک نوروزی و تمرین درسی ممنوع با ارسال جوابیه, توضیحاتی را در رابطه با درد دل منتشر شده ارائه نمودند.

فرودگاه زابل

مدیر فرودگاه زابل از انجام موفقیت آمیز وارسی پروازی سامانه کمک ناوبری VOR/DME و چک مسیر هوایی جدید ZAL_LUDAX فرودگاه زابل  توسط هواپیمای فلایت چک خبر داد .