آرشیو روز: اسفند ۷, ۱۳۹۶

کارمندان شهرداری بنجار بیشتر از پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و برای ادامه روند زندگی در پایان سال ۹۶ با مشکلات اساسی مواجه شده اند.