آرشیو روز: اسفند ۵, ۱۳۹۶

با تغییر مدیریت در مجموعه اداره آب و فاضلاب شهرستان زابل, انتظار برای تغییر رویه مدیران قبلی بیش از گذشته انتظار می رفت.