آرشیو روز: بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

دادستان شهرستان زابل گفت: روحانیون و مبلغین دینی به عنوان گروههای مرجع و تاثیرگذار در نظام مقدس اسلامی نقش شگرفی در ایجاد اصلاحات ساختاری در بهبود نظام سلامت اجتماعی ایفامی کنند.