آرشیو روز: بهمن ۱۳, ۱۳۹۶
برق

گندم خبر؛گلایه های زیادی نسبت به عملکرد و ارائه خدمات مجموعه علوم پزشکی از سوی شهروندان عزیز برای ما ارسال می شود که یکی از آن ها را در ادامه مشاهده می نمایید.