آرشیو روز: بهمن ۹, ۱۳۹۶

گندم خبر: جناب آقای علیرضا بارانی مدیرفنی وبسایت خبری تحلیلی گندم خبر   مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانی ماتمزده بـه انتظار بنشیند و این ، بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش در فـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت.   درگذشت عموی گرامیتان را به شما و خانواده […]